Classis examen

Zo nu bekend zal het classis examen komende donderdag van onze toekomstige predikant Albert Jan Dorst wel doorgaan, echter is deze niet publiekelijk toegankelijk zoals in een eerder stadium is bekend gemaakt, alleen de afgevaardigden van de classis en  leden van de kerkenraad zullen hierbij aanwezig zijn , u en jij als gemeentelid kunnen hier dus niet bij aanwezig zijn.

Als kerkenraad gaan we zoeken naar mogelijkheden om via de media de band met elkaar als gemeente vast te houden, we denken hierbij aan een uitzending  via kerktelefoon of internet op een nader te bepalen moment. De gebedspunten of andere zaken die u onder de aandacht wilt brengen kunt u doorgegeven aan de scriba of uw wijkouderling.

Wij als kerkenraad zullen u de komende periode op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Zouden u en jij de gemeenteleden die geen preekpost ontvangen op de hoogte willen brengen van deze besluiten, tevens zullen de wijkteams de gemeenteleden die geen preekpost ontvangen informeren.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad.