Diensten

Welkom bij De Regenboog

EXTRA MEDEDELING I.V.M. CORONA

Broeders en zusters, wij als kerkenraad hebben besloten dat komende zondag de diensten geen doorgang zullen vinden. Onderstaande redenen hebben er toe geleid om dit besluit te nemen.• Het beleid vanuit GGD en RIVM is om samenscholingen op dit moment te voorkomen.• In onze kerk zit een grote groep kwetsbare (oudere) leden.• Het virus is zeker in onze kerk, waarbij we dicht op elkaar zitten, overdraagbaar!• Kerken om ons heen hebben de diensten ook opgeschort.

De kerkenraad adviseert om de komende weken geen bijeenkomsten binnen de gemeente te houden. De gevolgen van dit corona virus raken alle lagen van de samenleving. Laten we ons vertrouwen op onze Here God stellen en laat ons gebed zijn dat Hij ons zal bewaren en beschermen , van wie anders zouden wij het in deze moeilijke tijd mogen verwachten. Naast de diensten die via www.kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden , verzorgd ook de EO een televisie-uitzending van een kerkdienst.

Classis examen
Zo nu bekend zal het classis examen komende donderdag van onze toekomstige predikant Albert Jan Dorst wel doorgaan, echter is deze niet publiekelijk toegankelijk zoals in een eerder stadium is bekend gemaakt, alleen de afgevaardigden van de classis en  leden van de kerkenraad zullen hierbij aanwezig zijn , u en jij als gemeentelid kunnen hier dus niet bij aanwezig zijn.

Als kerkenraad gaan we zoeken naar mogelijkheden om via de media de band met elkaar als gemeente vast te houden, we denken hierbij aan een uitzending  via kerktelefoon of internet op een nader te bepalen moment. De gebedspunten of andere zaken die u onder de aandacht wilt brengen kunt u doorgegeven aan de scriba of uw wijkouderling.

Wij als kerkenraad zullen u de komende periode op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Zouden u en jij de gemeenteleden die geen preekpost ontvangen op de hoogte willen brengen van deze besluiten, tevens zullen de wijkteams de gemeenteleden die geen preekpost ontvangen informeren.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad.