Diensten

17 november 

9.30 uur Dr. C.C. den Hertog (Nijmegen)  doopdienst
beamer Geert
schriftlezing Delia Postma
oppas Lilian Oosterhuis / Esther Hoekstra / Annelie Westerhof
collecte Emeritering
welkom Margreet Berghuis / Ria Bijlsma
14.00 uur Ds . J. Steensma (Feanwalden) 
beamer Arjan
welkom Margreet Berghuis / Ria Bijlsma
bloemen Joke Reitsema

24 november
9.30 uur Ds. A. Krijgsheld ( Ureterp ) gedenken overledenen / voorbereiding Heilig Avondmaal
beamer Falco
schriftlezing Wietze Alma
collecte Kerkjeugd en onderwijs
oppas Korina Poortinga / Mary Veenhuizen / Delia Postma
welkom Grietje de Boer / Jannet Boonstra
14. 00 uur Ds .P.L. Voorberg (Emmeloord)
beamer Henry
welkom Grietje de Boer / Jannet Boonstra
bloemen Marieke Hoekstra

1 december
9.30 uur Ds. D.J.K.G. Ruiter ( Arum ) Heilig Avondmaal
1ste Advent beamer Arjan
schriftlezing Saskia te Nijenhuis
collecte diaconie
oppas ????
welkom Tet Kroodsma / Els Oevering
14.00 uur Dr. D.J. Steensma (Feanwalden)
beamer Geert
welkom Tet Kroodsma / Els Oevering
bloemen Wimke Offringa

(laatste update 01-11-2019)