55+ middag

De activiteitencommissie start voor de 55-+ weer een gezellige middag en wel op de dinsdagmiddag 15 oktober van 15.00-17.00 uur. Deze middag komt Dutch Rescue Dogs een film draaien en een demonstratie geven. Dit zal gaan over reddingshonden , die vermiste personen opsporen , in uw buurt of in een ramp gebieden.