Welkom

16 december Willy Baron / Grietje de Boer
23 december Jannet Boonstra / Ria Bijlsma
25 december Kerst Els Oevering / Tet Kroodsma
30 december Sappie Ozinga / Jantje Terpstra
31 december Henny en Kor van der Wal

Graag een half uur van te voren aanwezig zijn . Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.