CollecteCOLLECTEROOSTER 2019
januari1Kerktelefoon

6Theol. universiteiten

13Onderhoudsfonds
HA20Diaconie

27Emeriteringfebruari3Hulpverleningszondag diaconaal project

10Zending

17Ontmoeten

24Emeriteringmaart3Varenden
HA10Diaconie

13Biddag voor gewas

17Jeugdpastoraat

24Rente & Aflossing

31Emeriteringapril7Evangelisatie

14Kerkjeugd en onderwijs
Goede Vrijdag19Getuigen
Pasen21Kerk en Israƫl

28Emeritering
mei

HA5Diaconie

12Emeritering

19Onderl bijstand en advies

26Liturgie & Vieren
Hemelvaart30Zendingjuni2Emeritering
Pinksteren9Evangelisatie

16Studiefondsen

23Zending

30Vakantiecollecte
juli HA7Diaconie

14Evangelisatie

21Emeritering

28Theol. universiteitenaugustus4Activiteiten Jeugdteam

11Ontmoeten

18Zending

25Emeriteringseptember1Rente & Aflossing

8Kind & Kerk

15Getuigen

22Pastoraat gezondh. zorg

29Emeriteringoktober6Jeugdpastoraat
HA13Diaconie

20Zending

27Emeriteringnovember3Theol. universiteiten

6Dankdag

10Ontmoeten

17Emeritering

24Kerkjeugd en onderwijs
december

HA1Diaconie

8Zending

15Emeritering

22Rente & Aflossing
Kerst25/26Evangelisatie

29Onderhoudsfonds
Oudjaarsdag31Catechese