Liturgie

Rooster voor het maken van de liturgie

Januari          Dick
Februari        Antoinette
Maart             Piet
April               Fokke
Mei                 Dick
Juni                Antoinette
Juli                 Piet
Augustus       Fokke
September    Dick
Oktober         Antoinette
November     Piet
December     Fokke