Liturgie

Rooster voor het maken van de liturgie

Januari          ! vacant
Februari        Antoinette
Maart            ! vacant
April               Fokke
Mei                 ! vacant
Juni                Antoinette
Juli                 ! vacant
Augustus       Fokke
September    ! vacant
Oktober         Antoinette
November     ! vacant
December     Fokke